semakan Kelayakan MBSB
semakan Kelayakan MBSB

semakan Kelayakan MBSB

Pinjaman Peribadi

Pada zaman ini terdapat pelbagai institusi seperti bank-bank dan syarikat kewangan yang memberikan pinjaman peribadi dengan pekej-pekej tertentu bagi memudahkan orang awam. Sebagai lazimnya terdapat beberapa sebab pinjaman peribadi ini di buat. Antaranya ialah sebagai pembiayaan pelajaran. Loan rumah, belanja perkhawinan ataupun untuk menambah modal perniagaan.

 

Apakah Kebaikan dan Keburukan Pinjaman Peribadi?

Kebaikan

Terdapat beberapa kebaikan dalam membuat pinjaman peribadi iaitu:

 • Mudah mendapat pinjaman kerana wang yang dipinjam boleh digunakan untuk apa yang anda inginkan.
 • Tidak memerlukan cagaran kerana pinjaman peribadi tidak memerlukan aset untuk dicagarkan atau tidak memerlukan penjamin.
 • Membuat kertas kerja ala kadar kerana peminjam peribadi tidak perlu mendapatkan pengesah terhadap aset yang digunakan. Mudah mendapat kelulusan pinjaman.

Keburukan

 • Terdapat juga beberapa keburukan dalam pinjaman peribadi iaitu:
 • Agak sukar untuk mendapatkan pinjaman kerana terdapat kriteria pinjaman adalah ketat daripada pinjaman lain.
 • Kadar faedah tinggi jika kadar kredit anda lemah bagi pekerja sektor swasta.
 • Kadar faedah adalah berbeza-beza mengikut pekerjaan dan sektor.
 • Tempoh pembayarang yang berbeza menggikut sektor. Sektor swasta adalah selama 1-7  tahun manakala bagi sektor kerajaan pula tempoh pembayaran balik adalah selama 1-25 tahun.
 • Overlap atau refinance. Pinjaman boleh beralih ke syarikat lain dan pengurangan pembayaran bulanan akan berlaku, akan menyebabkan tempoh pembayaran menjadi lebih panjang dan kadar faedah bertambah.
 •   

 Tips

 •  Bagi megurangkan kadar faedah, anda boleh menggunakan rekod pembayaran balik pinjaman terdahulu sebagai bukti yang anda mempun membuat bayaran balik mengikut tempoh yang telah di tetapkan.
 • Baut perbandingan antara intitusi-institusi kewangan sebelum membuat pinjaman kerana terdapat perbezaan kadar dan tawaran pada tiap-tiap iinstitusi.
 •  Membuat pembayaran kad kredit menggunakan multi-purpose personal loan boleh menjadi cara yang baik untuk menjimat wang.